Mönster

Tjärngänget 2018

Tjärngänget hade utställning i Galleri Ladan och firade samtidigt 5-årsjubileum.


Gruppen består av lokala konstnärer som alla bor på Åkerö. De arbetar med olika material och uttryck, men alla har utforskat temat ”Mönster”.


Manne Dahlstedt - Papper och Textil

Ann-Ki Jones – Måleri och Collage

Lena Karlén –Textil

Ulla Corin Lindroth – Keramik och Måleri

Eva Holmberg - Keramik

.