2021 Tjärngänget


I sommar kommer TJÄRNGÄNGET att ha sin traditionella utställning igen.

Årets tema är

Datum är dock ännu oklart och fram till dess kommer galleriet disponeras av

keramiker Eva Holmberg, som också har sin verksamet Ebenne Keramik på samma adress.


ebenne.se