2021 besked

 I sommar kommer TJÄRNGÄNGET att ha utställning igen
Datum är dock ännu oklart och fram till dess kommer galleriet disponeras av

Eva Holmberg

som har sin verksamet Ebenne Keramik på samma adress


ebenne.se